Taflift ve İş Güvenliği

İnşaat sektöründe iş kazalarının büyük bölümü yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir. Bunların bir kısmı da amaca uygun bir şekilde kurulmayan ve güvenlik tedbirleri yetersiz iskelelerden kaynaklanmaktadır. İş kazalarının azaltılması için standarda uygun belirlenen cephe platformları kurulması, kurulum ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar ve cephe platformu üzerinde alınması gereken önlemler yetkili kişilerce yapılmalı ve kullanımı yine eğitim sertifikasına sahip çalışanlarca yapılmalıdır. Başta inşaat sektörü olmak üzere, fiziksel güce dayalı işlerde iş kazaları sonucu oluşan sakatlanma ve yaralanmaların önemli sosyal ve ekonomik etkileri olmaktadır. İnşaat sektöründe sağlıkla ilgili riskler üç başlık altında incelenebilir. Bunlar “ergonomiyle” ilgili, “fiziksel çevre” ile ilgili ve “ruh sağlığı” ile ilgili risklerdir. Ergonomiyle ilgili riskler; kaldırma, taşıma, bükme hareketleri olarak tanımlanabilir. Sektörde en çok görülen yaralanma ve sakatlıklar bu riskler sonucu oluşmaktadır. Yüksekten düşme de ergonomiyle ilgili riskler arasında sayılır. Çevre ile ilgili riskler gürültü, sıcaklık, ıslak çalışma alanı veya toza maruz kalma ile ilişkilidir. Son olarak ruh sağlığı ile ilgili riskler yönetici çalışan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Türk İnşaat sektöründe görülen riskler çoğunlukla ergonomiyle ilgili risklerdir ve en önemlileri düşme, bir cismin çarpması, iki nesne arasında sıkışma ve elektrik çarpmasıdır. Amacımız bu tür kazaların en aza indirilmesi, iş ve personel güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasıdır. Bu amaç çerçevesinde geliştirdiğimiz cephe platformlarında bu tür riskleri en aza indirmek için paraşüt fren sistemi gibi ek tedbirler sunmaktayız. Her yıl hızla gelişen inşaat sektörüne paralel olarak yeni teknolojileri takip edip sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi bu yönde geliştirmeye devam etmekteyiz.

İş ve personel güvenliği için bizi tercih eden siz değerli dostlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

https://www.haberler.com/dis-cephe-platformu-hayat-kurtariyor-4789260-haberi/

TOP
ArabicDanishDutchEnglishFrenchKurdish (Kurmanji)RussianSwedishTurkish